Rychlý kontakt

Čutková advokátní kancelář, s.r.o.

Široká 432/11, PSČ 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 200 681

E-mail: asistentka@advokatibudejovice.cz 

ÚVODNÍ STRANA

Je pro nás ctí, že jste vstoupili na webové stránky naší advokátní kanceláře v Českých Budějovicích, specializující se na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, přestupkové, správní a trestní právo.

 

Hledáte-li právní pomoc např. při rozvodu manželství, převodu nemovitostí, náhradě škody včetně škody na zdraví, nájmu bytu, nájmu nebytových prostor či při dědickém řízení jste na správné adrese.

 

Zajistíme Vám též kvalifikovanou právní pomoc při vymáhání pohledávek, sporech ze smlouvy o dílo, založení společnosti, sepisu smluv či směnečném řízení.

 

Dalším naším významným oborem je pak trestní právo tedy obhajoby ve věcech trestních a zastupování poškozených v trestním řízení. Příbuzným oborem je pak správní a přestupkové právo zejména pak sankční vč. dopravně - přestupkového práva.

 

Služby a pomoc v oblasti práva, poskytujeme v jakémkoliv rozsahu, od jednorázové porady po kompletní zastoupení. Zaměřujeme se na regiony České Budějovice, Trhové Sviny a Vimperk. V širším měřítku působíme i v celém Jihočeském kraji, ale též kdekoliv v České republice. Rovněž jsme vybaveni jazykově pro komunikaci v rámci kontaktů se zahraničními partnery.

 

Na následující stránce „Kdo jsme“ si Vám dovolujeme představit naše osobní i profesní profily. Pokud nás shledáte důvěryhodnými, jistě se seznámíte i se stránkami „Služby klientům“ a „Ceny služeb“. Stránka „Kontakty“ Vám sdělí potřebné adresy, čísla telefonů, faxů, či kontaktní e-maily.

 

Naším krédem je „OSOBNÍ PŘÍSTUP, ÚCTA A VSTŘÍCNOST V JEDNÁNÍ“. Proto s důvěrou pokračujte dále při prohlídce našich stránek.