Rychlý kontakt

Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o.

Široká 432/11, PSČ 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 200 681

E-mail: asistentka@advokatibudejovice.cz 

Spolupracujeme

Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková

www.akfrantikova.cz 

 

CENY SLUŽEB

Nechceme patřit k těm, kteří se snaží ohromit prvotní nízkou cenou, která se na první pohled jeví jako neuvěřitelně výhodná a následně pak tuto pod nejrůznějšími záminkami a skrytými právními úkony navyšovat. Cena služeb je nepochybně odvislá od složitosti případu a náročnosti na úkony.

 

Proto považujeme za čestné sjednat vždy před zahájením úkonu smluvní cenu s tím, že zadání bude přesně popsáno klientem a z naší strany vykalkulovány náklady. Můžete si však být jisti, že odměna za naše kvalifikované služby nebude přesahovat průměrných cen v regionu, spíše lze hovořit o tom, že patří k těm nižším a to díky vysoké produktivitě a efektivním nákladům.

 

Pro dlouhodobé klienty s opakujícím se požadavkem na právní služby můžeme nabídnout uzavření smluvního vztahu na dobu neurčitou, kdy za fixní měsíční poplatek poskytujeme pravidelnou právní pomoc (kdykoliv přes e-mail, telefonicky osobně v sídle klienta) vč. právního zastoupení při jednání. Pokud byste o takových službách uvažovali, kontaktujte nás a můžeme pro Vás takovou nabídku, s velmi výhodnými podmínkami, přímo na míru vašim potřebám, připravit.

 

Stanovení výše odměny za poskytování právních služeb vychází z vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, který stanoví zásady pro určení odměny. Pro účely trestního řízení, se pro stanovení odměny použijí příslušná ustanovení trestního řádu (§ 151 - § 156) o mimosmluvní odměně (§10 a § 11 tohoto advokátního tarifu). Pro potřeby civilního řízení se pro náhradu nákladů řízení aplikují ustanovení občanského soudního řádu (§ 137 -  § 151a).

 

Lze však říci, že výše naší odměny je téměř vždy pro Vás výhodnější než ta, kterou stanovují shora uvedené předpisy. K tomuto Vám předkládáme orientační ceník:

 

  • právní porada či obecně práce advokáta na rozboru případu je účtována částkou 1.500,- Kč za hodinu plus DPH, účtovací jednotka je každých započatých 30 minut
  • smlouvy o převodech nemovitostí začínají u nejjednodušších případů na 5.000,- Kč plus DPH za kompletní servis od převzetí podkladů až po zavkladování do Katastru nemovitostí
  • depozitní úschovy peněz u advokáta 4.000,- Kč plus DPH za jeden případ dle složitosti
  • obhajoba ve věcech trestních je velice individuální záležitost dle délky, závažnosti a počtu úkonů, lze však říci, že rozpětí ceny za standardní obhajobu v jednom stupni řízení je v méně složitých věcech cca 15.000 - 20.000,- Kč plus DPH