Rychlý kontakt

Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o.

Široká 432/11, PSČ 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 200 681

E-mail: asistentka@advokatibudejovice.cz 

Spolupracujeme

Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková

www.akfrantikova.cz 

 

PRÁVNÍ SERVIS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

SLUŽBY KLIENTŮM » PRÁVNÍ SERVIS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

Máme více než desetiletou zkušenost s právním servisem pro realitní kanceláře. Jsme připraveni klientovi připravit veškeré návrhy smluv dle jeho představ. Tento servis zaručuje našim klientům hlavně rychlost vyhotovování návrhů smluv a průběžné úpravy dle vývoje obchodního případu. Velkou výhodou je pak i zpětná vazba ať již z průběžných školení či z jiných řízení, kdy znění smlouvy jsme schopni průběžně udržovat tak, aby vždy vyhovovalo nejnovějším požadavkům právních předpisů, judikatury i obchodním trendům.

Řešíme tyto právní smlouvy a náležitosti pro realitní kanceláře:

  • Kupní smlouva včetně provedení úschov peněžních prostředků a listin
  • Nájemní smlouva
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • Směnná smlouva
  • Zástavní smlouva
  • Smlouva o zřízení věcného břemene
  • Předávací protokol
  • Smlouva o převodu členských práv a povinností družstva
  • Převody obchodních podílů právnických osob
  • a jiné dle požadavků klienta