Rychlý kontakt

Čutková & Koptiš advokátní kancelář, s.r.o.

Široká 432/11, PSČ 370 01 České Budějovice

Tel.: 387 200 681

E-mail: asistentka@advokatibudejovice.cz 

Spolupracujeme

Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková

www.akfrantikova.cz 

 

SLUŽBY KLIENTŮM

Jak již jsme uvedli při našem představení na stránce „Kdo jsme“, za naprostou samozřejmost považujeme osobní přístup. Pro každého z klientů si najdeme dostatek času a pochopení pro obtížnost orientace v dnešním, stále složitějším právním řádu. Termíny jednání přizpůsobíme Vašim potřebám, přičemž nám nedělá problém navštívit Vás po předchozí dohodě i ve Vašem sídle, samozřejmě i v době mimo oficiální pracovní dobu naší kanceláře. Stejně tak můžete počítat s poskytnutím informací ve formě, pochopitelné i pro osoby bez právní kvalifikace.

 

Na druhou stranu však neopomíjíme rozvoj informačních technologií jdoucích ruku v ruce s požadavkem na rychlost služeb. Proto naše služby umíme poskytovat i on-line. Obracejte se proto na nás s důvěrou ve věcech, charakterizovaných následujícími tituly.

 • OBČANSKÉ PRÁVO

  Nepochybně nejrozsáhlejší okruh poskytovaných právních služeb. I když jsme připraveni poskytnout právní pomoc v celé jeho šíři, pro snazší orientaci si dovolujeme vyjmenovat ty nejfrekventovanější, jako jsou

  • žaloby o zaplacení
  • smluvní vztahy
  • náhrady škody vč. škody na zdraví
  • dědická řízení
  • převody nemovitostí
  • zastupování v exekučním řízení
  • nájem bytů i nebytových prostor
 • RODINNÉ PRÁVO

  Moc dobře si uvědomujeme, že tento segment vyžaduje nejenom hluboké právnické znalosti, ale též hluboce lidský přístup, pochopení, takt a diskrétnost. K Vašim službám jsme, mimo jiné též pro

  • rozvodová řízení
  • řešení výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
 • PRACOVNÍ PRÁVO

  Máme dobrý přehled o rychle se měnící legislativě stran vztahů mez zaměstnanci a zaměstnavateli. Umíme poskytnout účinnou právní pomoc v často frekventovaných otázkách

  • vzniku a ukončení pracovního poměru (smlouvy)
  • výpovědi z pracovního poměru
  • pracovních podmínek
  • škody z pracovního poměru
  • nároků zaměstnanců
 • OBCHODNÍ PRÁVO

  Velice si vážíme Vašeho času a energie, které musíte věnovat podnikání. Chceme Vás přesvědčit, že postačí, dá-li podnikatel jednoduché pokyny a advokát se již postará. Nečiní nám potíže zasáhnout ve Váš prospěch kdekoliv a kdykoliv. Dobré zkušenosti můžeme nabídnout v oblastech

  • právní pomoc při zakládání firmy
  • corporate governance
  • vytváření obchodních smluv
  • příprava, kontrola či sepisování dokumentů
  • sporů z obchodních smluv
  • žalob na zaplacení
  • směnečného práva
 • PRÁVNÍ SERVIS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE

  Máme více než desetiletou zkušenost s právním servisem pro realitní kanceláře. Jsme připraveni klientovi připravit veškeré návrhy smluv dle jeho představ. Tento servis zaručuje našim klientům hlavně rychlost vyhotovování návrhů smluv a průběžné úpravy dle vývoje obchodního případu. Velkou výhodou je pak i zpětná vazba ať již z průběžných školení či z jiných řízení, kdy znění smlouvy jsme schopni průběžně udržovat tak, aby vždy vyhovovalo nejnovějším požadavkům právních předpisů, judikatury i obchodním trendům.

  Řešíme tyto právní smlouvy a náležitosti pro realitní kanceláře:

  • Kupní smlouva včetně provedení úschov peněžních prostředků a listin
  • Nájemní smlouva
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • Směnná smlouva
  • Zástavní smlouva
  • Smlouva o zřízení věcného břemene
  • Předávací protokol
  • Smlouva o převodu členských práv a povinností družstva
  • Převody obchodních podílů právnických osob
  • a jiné dle požadavků klienta
 • SPRÁVNÍ PRÁVO

  Poměrně komplikovaná řízení kolem povolování nejrůznějších aktivit firem, korporací i jednotlivců Vám vyřídíme dle Vašich podkladů a instrukcí. Také Vám pomůžeme řešit nepříjemnosti kolem údajného porušení nejrůznějších právních předpisů. Mimo jiné umíme

  • stavební řízení
  • řízení dle Živnostenského práva
  • řízení dle Zákona o myslivosti
  • aj.
 • PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

  Mnohdy Vás potkají zdánlivé maličkosti, které nakonec dokáží velice znepříjemnit život, mnohdy i velmi citelně dopadnout finančně. Důležité je kontaktovat nás dříve, nežli podniknete nějaké neuvážené kroky. Připomínáme pomoc při řešení

  • dopravních přestupků
  • přestupků proti občanskému soužití a majetku
  • aj.
 • OBHAJOBA VE VĚCECH TRESTNÍCH

  Zde dvojnásob platí potřeba rychlé a kvalifikované právní pomoci. Využijte proto Vašeho práva na poradu advokátem dříve, než-li byste neuváženými výroky poškodili sebe, či osoby Vám blízké. Pro takové případy jsme Vám k dispozici v nejkratším možném čase. Proto si uložte číslo našeho mobilního telefonu a volejte opravdu včas tak, abyste se mohli v každé životní situaci rychle a kvalifikovaně poradit.

 • DALŠÍ OBLASTI PRÁVA

  V předchozích odstavcích jsme vyjmenovali ty nejběžnější okruhy právních služeb, které Vám můžeme poskytnout. Konkrétní advokáti se v naší kanceláři pak v rámci své praxe specializují na další oblasti práva, jako je právo myslivosti a honebních společenstev, stavební právo a jiné.

  Možná jste mezi nimi neobjevili pojmenování Vašich potřeb. Možná potřebujete vymáhat pohledávku, možná máte potíže s užíváním bytu, možná Vám někdo poškodil auto …. Postačí nám popsat problém, my už Vám jej budeme umět přeložit do řeči právníků a naopak. Moc dobře si uvědomuje potřebu mluvit tak, abyste nám rozuměli.